İşin başı ibadettir, Allah’a kulluktur. Kulluğun başı da ihlasla namaz kılmaktır. Namaz

İşin başı ibadettir, Allah’a kulluktur. Kulluğun başı da ihlasla namaz kılmaktır.
Namaz, kalbi günahların pisliklerden temizler ve gayp kapısını açar.
Müdavim ol namaza, Mi’rac’ın olsun senin:
Nur’a gark olmaya bak, toprak olmadan tenin.
Namaz zulmetten nûr’a âşıkâre bır çıkış.
Kalma karanlıklarda nûr’a çıkmaya çalış.
Namaz kulun münâcâtıdır. Münâcat;ulu yaratanı ile kulun ulvi bir mülâkatı ve konuşmasıdır.
Âkıl isen, kıl namazı, çünkü saâdet tâcıdır,
Sen namazı şöyle bil ki mü’minin miracıdır.
Emridir Rabbimizin günde beş vakti edâ,
Hariç değildir, ondan paşa, bey, işçi, gedâ.
Namaz, dünya hayatının en medeni davranışıdır,
İdmanların en azı ve en noksansızıdır.
Namaz da bir tür duâ’dır. Duâ ise, inanan kişinin silâhı, ibâdetlerin özü, arz ve semâvâtın nûrudur.
Kişinin namazına tekasül göstermesi, imânın zayıf olmasından ileri gelir.
İslâm sarayına girmek için, çift kanatlı kapı ister, o kapıların biri namaz, diğeri zekat’tır.
Namaz vakti gelince, namaz kılmak istemeyen, son nefeste kelime-i şehadet getiremez.
Namaz nurdur, sahibini günahlardan korur ve doğru yola sevk eder.
Namaz rûhâni bir yıkanmadır. Her vakitte insan yeniden diriltir.
Namaz mü’minin kötülüklere karşı silahı, zırh ve kalkanıdır..
#ilimmektebi

ilimmektebi (بسم الله الرحمن الرحيم) paylaştı.

-