Kerime Nadir, ‘Son Hıçkırık’a yazdığı önsözde “18 yıl önce, bir ilkbahar sabahı,


Kerime Nadir, ‘Son Hıçkırık’a yazdığı önsözde “18 yıl önce, bir ilkbahar sabahı,
bahçemizde açan leylakları seyrederken, civar köşklerden çalınan bir piyanoyu dinlerken,
‘Hıçkırık’ romanımın nesci (dokusu) muhayyilemde dokunuvermişti” diyor. Daha ‘yirmisinde bile değil’. Eser bittikten sonra, sudan
çıkmış balığa dönmüş. Nalân’ı ‘öldürdüğüne’ pişman! Eğer ölmemiş olsaydı, bu temiz
aşkın hikâyesi daha ciltler ve ciltler doldurabilecekti! “Son Hıçkırık’ı, Nalân sevgisini benim
kadar yüreğinde taşıyan okuyucu için yazdım.”
@arzufilmasofficial
#sonhickirik #yesilcamsokagi #arzufilm #kartaltibet #hulyakocyigit #yesilcam
yesilcamsokagi paylaştı.

-