Küçüklerin yanaklarından büyüklerin ellerinden…

Küçüklerin yanaklarından büyüklerin ellerinden…

esiniris (Esin Iris) paylaştı.

-