Kurân-ı kerîme, ehliyyeti olmadan manâ veren, Cehennemde azâb görecekdir. hadisişerif


Kurân-ı kerîme, ehliyyeti olmadan manâ veren, Cehennemde azâb görecekdir. #hadisişerif
bulut_bey79 paylaştı.

-