KURBANA AİT HÜKÜMLER . Vakti içinde kurbanı kesilmeyip kıymeti sadaka olarak verilse

KURBANA AİT HÜKÜMLER
.

Vakti içinde kurbanı kesilmeyip kıymeti sadaka olarak verilse kurban edâ edilmiş olmaz.
.

Zengin olan kimseler kurban kesmeyip kurbanın kesileceği vakti geçirseler, kurbanın kıymetini sadaka olarak vermeleri lâzım gelir. Fakîrler ve kurban nezreden (adayan) kimseler, aldıkları kurbanı kesmeyip vakti geçerse kurbanın kendisini sadaka olarak vermek vâcib olur.

ilimvakti (İlim Vakti) paylaştı.

-