Mardin’in bilinen en eski yerleşimi olan Boncuklu tarlada Kazı çalışmaları Başladı.. Mardin

Mardin’in bilinen en eski yerleşimi olan Boncuklu tarlada Kazı çalışmaları Başladı..
Mardin Müzesince Dargeçit Ilısu köyünde bulunan Boncuklu Tarla yerleşiminde Müze Müdürümüz Nihat Erdoğan başkanlığında yürütülen Arkeolojik kazı Çalışmalarında günümüzden 10 bin yıl önceki Kuzey Mezopotamya’da yaşayan insanların kültürleri, sosyal yaşamları ve ölü gömme gelenekleri aydınlatılıyor. Geçmişin bilgisi okunarak toplumun hizmetine sunuluyor.
Boncuklu Tarla kazılarında Seramiksiz Neolitik Döneme (M.Ö 10 bin – 7 bin yılları) tarihlenen, temelleri moloz taşlarla örülmüş duvarlar ve sertleştirilmiş kil tabanları olan konutlar açığa çıkarıldı.
İnsanlık tarihinde, besin üretimi yanında ilk yerleşik toplumların kurulması ile başlayan dönem Neolitik Çağ adıyla anılmaktadır. Çağın başlangıcında besin üreticiliğinin bilinmesine karşın pişmiş toprak kapların daha yapılmadığı, bunların yerine sepet, tahta ya da taştan kapların kullanıldığı ilk evre, Akeramik (seramiksiz) Neolitik olarak adlandırılıyor.
Anadolu’da ancak birkaç yerde saptanan bu evre, belirli bir düzene göre inşa edilen yapıları, taş ya da kemik alet ve silahları, süs eşyaları ile ilk yerleşik köy örneklerini vermektedir..
Boncuklu Tarla Neolitik yerleşim yerinde ölüler ev tabanlarının altına, dizleri karna çekik ana rahmindeki biçimde yeniden doğuş inancı ile gömülülmüş.
Mezarların içerisinde çok sayıda boncuktan oluşan takılar ve yontma taş aletler bulunmuştur.
Bu dönemde İnsanlar İnanç, bereket, büyü, totem, muska ve uğur getirmesi için takıları süslenme ihtiyacı için binlerce yıldır kullanılmıştır.
Renkli taşlar, hayvanların diş, boynuz, kemik ve tırnak kısımları ile deniz kabukları gibi doğal malzemeler, sürtme ve kazıma yolu ile şekillendirilmiş, delinip dizilerek takı haline getirilmiştir.
Kimi zaman kötülükten hastalıklardan koruyucu gücüne inanılan, kimi zaman şans uğur getirmesi için kullanılan takılardan Boncuklu tarlada açığa çıkarılan üçgen formlu kolye uçları günümüzde hala kullanılan muskaların formlarının ve kullanılış amacının 10 bin yıldır değişmediğini gösteriyor.
#mardingezi @mardinmuze

mardingezi (Mardin Gezi) paylaştı.

-