Merhaba Hello Aloha Assalamu alai kum Bonjour Buon giorno Hallo Kalimera Konnichiwa


Merhaba Hello Aloha Assalamu alai kum Bonjour Buon giorno Hallo Kalimera Konnichiwa Namaste Oi Pree-vyet Roj Bas
alperaltun paylaştı.

-