. “Mûsikî öyle bir deryâdır ki, ben paçaları sıvadım ama hâlâ içine

.
“Mûsikî öyle bir deryâdır ki, ben paçaları sıvadım ama hâlâ içine giremedim”- Dede Efendi
.
Hâlâ aramızda fakat “perdenin arkasında” besteleriyle ve yetiştirdiği talebelerle dünyâyı güzelleştirmeye devam eden Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’yi “Huzûr”a varışının 170. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyor ve bugün dükkânda çayımızı Dede için demliyoruz… ☕️
.
Not: Dükkânda misafirlerimize Bestenigâr çayı yanında hediye etmiş olduğumuz kitap ayıracında belirtildiği üzere, Dede Efendi’nin son eseri, 1846’da Kâbe’yi tavâf ederkenki hissiyatla bestelediği, güftesi Yûnus Emre’ye ait “Yörük değirmenler gibi dönerler” Şehnâz ilâhisidir. Bir kurban bayramında doğan İsmail Dede, bu haccı sırasında hastalanarak yine bir kurban bayramında Minâ’da Âlem-i Cemâl’e vuslat için gurûb etti.
.
Aşk ile buyurunuz:
Güfte: #Yunusemre
Beste: #Dedeefendi
Makam: #Şehnaz
İcrâ: #Münirnurettinselçuk

Yürük değirmenler gibi dönerler
El ele vermişler Hakk’a giderler
“Gönül Kâbesi”ni tavâf ederler
Muhammed’in kösü çalınır bunda

Semâda melekler kanat açarlar
Önde bir kılavuz Hakk’a uçarlar
Mü’minler üstüne rahmet saçarlar
Muhammed’in kösü çalınır bunda

Dervîş Yûnus ider görün n’oldu bana
Aşkın muhabbeti dokunur cana
Aklını başına devşir dîvâne
Muhammed’in kösü çalınır bunda
.
.
#bestenigar #çay #türkmüziği #üsküdar
.
.
.
.
.
.

asafosmanefendi (Sahibü’l Çay Âsaf Osman Efendi) paylaştı.

-