NAMAZ’DA OKUDUKLARIMIZ SÜBHANALLAH. Anlamı: Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. ELHAMDÜLİLLAH. Anlamı: Hamd Allah’adır.


NAMAZ’DA OKUDUKLARIMIZ SÜBHANALLAH. Anlamı: Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. ELHAMDÜLİLLAH. Anlamı: Hamd Allah’adır. ALLAHU EKBER. Anlamı: Allah en büyüktür. Sübhane Rabbiyel Azim. Anlamı: Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. SemiAllahulimen hamideh. Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti. Rabbena leke’l-hamd. Anlamı: Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak Sanadır. Sübhane Rabbiye’l-ala. Anlamı: Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Es-selamu aleyküm ve Rahmetullah. Anlamı: Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram. Anlamı: Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin Esenlik ve güvenlik sendedir Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir. Ala Resulina Muhammedin salevat. Anlamı: Salat Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in üzerine olsun. Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Anlamı: Allah eksik sıfatlardan beridir Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur Hükümranlık O’nundur, hamd O’nadır ve O her şeye güç yetirendir. Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab. Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Amin. Anlamı: Dua’mın kabul olacağına ben inanıyor, güveniyorum. Dua’nın mührü Amin’dir.
saadetvakti paylaştı.

-