ne Muhammed bin Abdilvehhab davetine vehhabiyye dedi, ne de onun davetine icabet


ne Muhammed bin Abdilvehhab davetine vehhabiyye dedi, ne de onun davetine icabet edenler bu daveti şeyhe nisbet ederek adına vehhabilik dedi. Şüphesiz bu karalama şeytan ve o’nun dostlarının desiselerindendir. Muhamed bin Abdilvehhab insanları Kur’an-ı Kerim’e ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine davet eden bir imamdan başkası değildi. Şimdi iyice belle… Şayet şu cümleleri kullanarak bir takım kimseleri Allah’ı birlemeğe davet ediyorsan “Sen vehhabi misin?” ithamına maruz kalman an meselesidir –veya kalmışsındır-. – İbadet yalnızca Allah’a yapılır, Salihler Allah’ın dostlarıdır, ancak ortakları değildir diyorsan; – Kabirler üzerine mescid (türbe) inşa edilmez, kabirler ibadethane edinilemez diyorsan; – Allah’tan başkası gaybı bilemez, O vahiy ile peygamberlerine sadece dilediğini bildirmiştir diyorsan; – Din tastamamdır artık kimse dine ekleme ve çıkarma yapamaz, dolayısıyla bidat-i hâsene tabiri batıldır diyorsan; -Helal ve haramları yani yasak ve serbestleri belirlemek, yalnız ve yalnız Allah’ın yetkisindedir diyorsan; -Kanun çıkarıp, nizam belirlemeye çalışanların (insan-meclis) Tağut olduğunu diyorsan; -”Eğemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine bağlı meclis üyeleri (millet vekili, baş bakan, vs) ve meclis üyelerine tabi olanların, şirk işlediğini, ilahlık tasladığını diyorsan; -Tağut’u reddetmek namazdan önce gelir, Tağut’u reddetmeyenlerin ibadetlerinin/amellerinin boşa gittiğini diyorsan; – Taassubu bırak, Allah’ın Rasulünün (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine uymak kişilerin sözlerine uymaktan daha evladır. Zira Ehl-i Sünnet imamlarının hepsi kendi sözleri ile Rasulullah’ın sözlerinin çatışması durumunda sünneti baz almışlar ve talebelerinede böyle yapmayı nasihat etmişlerdir. İmamına ters düşse bile Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine uy diyorsan; – Nazar boncuğu, koruduğuna inanılan bileklikler vb. şeyleri takma, bunlar ne fayda nede zarar veremez bunları takmak (küçük) şirktir diyorsan; – Dua Allah’ın hakkıdır. Peygamber dahi olsa o’na dua edilmez. Efendimizin buyurduğu üzere dua ibadetin ta kendisidir. İbadet Allah’tan başkasına yapılmaz diyorsan; – Türbelere adak sunulmaz, nezir yapılmaz, kur
vuslat_91 paylaştı.

-