Noluuur şu zamana ışınlansak

Noluuur şu zamana ışınlansak

biirrnidaa (.. N.N.K) paylaştı.

-