O an, o farketmeden, ben varken, farkederken. Aniden……. Fotoğraf: Berna Karadoğan

O an, o farketmeden, ben varken, farkederken.
Aniden……. Fotoğraf: Berna Karadoğan

berna_morkaftan (Berna Karadoğan) paylaştı.

-