“O gün kıyâmet kopacak…” Osman Ünlü osman.unlu@tg.com.tr Allahü teâlâdan başka her şey


“O gün kıyâmet kopacak…” Osman Ünlü osman.unlu@tg.com.tr Allahü teâlâdan başka her şey yok idi ve hepsi yine yok olacaklardır. Kıyâmet kopacağı zaman, yıldızlar dağılacak, gökler parçalanacak, yeryüzü ve dağlar da parça parça olacak, hepsi yok olacaklardır. Böyle olacaklarını Kur’ân-ı kerîm açıkça bildirmektedir. El-hâkka sûresinin bir âyetinde meâlen; (Sûra bir kerre üfürülünce, yeryüzü ve dağlar, yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün kıyâmet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır) Kasas sûresinin son âyetinde meâlen; (Her şey yok olacaktır. Yalnız O kalacaktır!) buyurulmuştur. Kıyâmet alâmetlerinin çoğu çıkmıştır. Bu alâmetlerden biri, câhiller çoğalacak, ilim adamları azalacaktır. Câhiller, dinde söz sâhibi olup, herkese yanlış yol göstereceklerdir. Peygamber efendimiz, bu alâmetler hakkında  buyuruyorlar ki: (Kıyâmet yaklaştıkça, fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Sabah evinden mü’min olarak çıkan çok kimse akşam kâfir olarak döner. Akşam mü’min iken, gece safâlarında îmânları gider. Böyle zamânlarda, evinde kapanmak fitneye karışmaktan hayırlıdır. Kenârda kalan, ileri atılandan hayırlıdır. O gün oklarınızı kırınız, silâhlarınızı, kılınçlarınızı bırakınız! Herkesi tatlı dil, güler yüzle karşılayınız! Evinizden çıkmayınız!) (Bir zaman gelecek ki, ümmetimde Müslümânlığın yalnız adı kalacak. Mü’min olanlar, yalnız birkaç İslâm âdetini yapacak. İmânları kalmayacak. Kur’ân-ı kerîm yalnız okunacak. Emirlerinden, yasaklarından haberleri bile olmayacak. Düşünceleri yalnız yiyip içmek olacak. Allahü teâlâyı unutacaklar. Yalnız paraya tapınacaklar. Kadınlara köle olacaklar. Az kazanmakla kanâat etmeyecekler. Çok kazanınca doymayacaklar.)
bulut_bey79 paylaştı.

-