Onlar, sonsuz yaşasalardı, sonsuz olarak inanmıyacak ve îmân etmiyeceklerdi… Ebû Muhammed

Onlar, sonsuz yaşasalardı, sonsuz olarak inanmıyacak ve îmân etmiyeceklerdi…
Ebû Muhammed Râzî “rahmetullahi

teâlâ aleyh” hazretlerine, bâzı gençler;

Efendim, yüz yaşında ölen bir kâfir,

niçin yüz yıl değil, sonsuz yanıyor?

diye sordular.
Büyük zât cevâbında;

Onlar sonsuz yaşasaydı, sonsuz olarak

îmân etmiyecekler, ebediyyen küfürde

kalacaklardı. Rabbimiz, sonsuz ilmi ile

bunu bildiği için, onlara sonsuz olarak

azâb yapacaktır ve bu, zulüm değildir,

buyurdu.

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-