PEYGAMBER EFENDİMİZİN TORUNLARINI SEVMESİ  . Hz. Peygamber s.a.v. Hz. Hasan ve


PEYGAMBER EFENDİMİZİN TORUNLARINI SEVMESİ . Hz. Peygamber s.a.v. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin r.a’a son derece düşkün olup onları çok severdi. Onların hakkında,”Allah’ım: Ben, bunları seviyorum. Sen de sev bunları” (Tirmîzî Sünen V, 661).”Hasan ve Hüseyin, benim dünyada kolladığım iki reyhanimdir” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 288);”Hasan ve Hüseyin’i seven, beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 288); Peygamber Efendimiz (s.a.s) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in gönüllerince oynayıp eğlenmeleri için onlara eşlik eder, bir çocuk gibi onlarla oynardı. Hz. Hüseyin, Rasûlüllah s.a.v’dan deve olmalarını istediklerinde hemen yere eğilir ve onları mübarek sırtına alırdı. Arkasından da “Bundan güzel deve olabilir mi?” buyururlardı. Peygamber Efendimiz, bir gün, cenazelerin konulduğu yerde oturuyordu. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin, güreşmeye başladılar. Peygamber Efendimiz gülerek “Ha gayret Hasan; Göreyim seni, yakala Hüseyin’i!” diyerek Hz. Hasan’ı kayırınca, Hz. Ali: “Yâ Rasûlüllah: Sen Hüseyin’i kayırmalı değil miydin? Hasan daha büyüktür” dedi. Peygamberimiz “Baksana Cebrail’de, Hüseyin’e: (Ha gayret Hüseyin göreyim seni) diyor.” buyurdu (Zehebî, Siyer Alâmü’n-Nübelâ, 111, s. 190-191). . @kalp_isigi @allah_aski @tasavvufvakti @el.hamdulillah @huzur.islamda @kalp_arkadasim @sendebizdensin_ #aski_ummet Admin: @khadija4646
aski_ummet paylaştı.

-