“Ressamın fırçasından kelimelere dökülenlerin şairi: İlhan Berk.”⠀ Dokuzuncu ölüm

“Ressamın fırçasından kelimelere dökülenlerin şairi: İlhan Berk.”⠀
Dokuzuncu ölüm yıldönümünde İlhan Berk’i özlemle anıyoruz. ⠀
Hakkında Bediha Taşer yazdı. Okumak için www.arakatsanat.com

arakatsanat (Arakat Sanat) paylaştı.

-