“Ruhumuzda da hayal, yok gibidir. Sen bütün bir cihanı hayal üzere yürür

“Ruhumuzda da hayal, yok gibidir. Sen bütün bir cihanı hayal üzere yürür gör!
Onların başları da, savaşları da hayale müstenittir. Öğünmeleri de, utanmaları da bir hayalden ötürüdür. Evliyanın tuzağı olan o hayaller, Allah bahçelerindeki ay çehrelilerin akisleridir.”MESNEVİ

mozbag (Mustafa Özbağ) paylaştı.

-