Rûhunu, namaz kılarken vermek istiyordu, namaz kılarken vefât etti… Âmir bin Abdullah hazretleri

Rûhunu, namaz kılarken vermek istiyordu, namaz kılarken vefât etti…
Âmir bin Abdullah hazretleri, tâbiîn-i

kirâmdan, bir büyük Velî’dir. Bir gün bir

kimse Onu görüp istifâde etmeye geldi.
Baktı ki, namaz kılıyor.. Biraz bekledi.

Büyük Velî, selâm verip onu görünce;

Hoş geldin kardeşim. Bana bir şey

diyeceksen çabuk söyle, işim âcil,

buyurdu.
Hayırdır efendim, merak ettim.

Bu kadar âcil olan işiniz nedir?

diye sorunca;
Ölümü bekliyorum, ölümü!

dedi ve yine namaza durdu.
Rûhunu namaz kılarken vermeyi çok

istiyordu. Namaz kılarken vefât etti.

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-