Sakin göllerin kuğusuyduk… #mutlu #güzel günler

Sakin göllerin kuğusuyduk… #mutlu #güzel günler

gayeakgunlu (Gaye Akgünlü) paylaştı.

-