Sanki yıllarca hapis kalmış bir mahkûmun özgürlüğüne kavuşması gibi .. ?

Sanki yıllarca hapis kalmış bir mahkûmun özgürlüğüne kavuşması gibi ..

fyzakyuz () paylaştı.

-