“-Senin aşk bahçenden söz açıldı mı gönül cennetten el yur , çünk?

“-Senin aşk bahçenden söz açıldı mı gönül cennetten el yur , çünkü aşk bahçene taş bile eksen mücevherler biter.
-Aşka düşen gönül bu dünya ile uzlaşmaz ;.çünkü aşkın bir zamancağız bile onu kendi haline bırakmaz ki .
-Ey Tebriz’in övündüğü Şems, artakalan şarabı sun, aşk Burak’ına vur eyeri, çünkü sen pek güzel bir süvarisin.”D.Kebir

mozbag (Mustafa Özbağ) paylaştı.

-