Sual: Abdestsiz namaz kılmak her durumda küfür müdür? (Abdestsiz iki rekât namaz


Sual: Abdestsiz namaz kılmak her durumda küfür müdür? (Abdestsiz iki rekât namaz kılacağım) diye adakta bulunan kimsenin, bu namazı abdestsiz mi kılması lazımdır? CEVAP Abdestsiz namaz kılmanın, duruma göre küfür olduğunu söyleyen olduğu gibi, küfür olmadığını söyleyen âlimler de vardır. (Berîka) Sırf namazla alay etmek için abdestsiz namaz kılınırsa küfür olacağı, fakat başka sebeplerle kılınırsa küfür olmayacağı açıklanmıştır. Bu konuda, din kitaplarımızda deniyor ki: Kasten, hiçbir mazeret olmadan abdestsiz namaz kılan kâfir olur. (Hindiyye) Abdest almak için su bulamayan ve teyemmüm için toprak da bulamayan kimse, kendini namaz kılanlara benzetir. Bu niyetle kasten abdestsiz namaz kılması küfür olmaz. (Dürr-ül muhtar) Abdestsiz namaz kılmayı adamak geçersizdir. (Hindiyye) Abdestsiz olarak iki rekât namaz kılmayı adamak, İmam-ı Muhammed’e göre geçersizse de, İmam-ı Ebu Yusuf’a göre, abdest alarak o namazı kılmak lâzımdır. (Halebî) Bir rekât namaz kılmayı adayanın, iki rekât, üç rekât adayanın ise, dört rekât kılması gerekir. (İbni Âbidin) Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, yanlış bir şey adayanın, o işin doğrusu ne ise, onu yapması lazımdır.
bulut_bey79 paylaştı.

-