Sual: (Kısa gecelerde, gecenin ilk üçte birini bulmak için, akşamla güneşin doğuşu


Sual: (Kısa gecelerde, gecenin ilk üçte birini bulmak için, akşamla güneşin doğuşu arasındaki vakti üçe bölüp akşam vaktine eklemek gerekir) diyenler oluyor. Bu yanlış değil mi? Gece, imsak vaktinde bitmiyor mu? CEVAP Elbette yanlıştır. Gecenin kısa veya uzun olması fark etmez. Şer’i gece her zaman, akşam namazı ile başlar, imsak vaktinde biter. (S. Ebediyye) Akşamla imsak arasındaki vaktin üçte biri, akşam vaktine eklenirse, gecenin ilk üçte biri bulunur. S. Ebediyye’de, (Mâlikî’de, yatsının âhır vakti gecenin ilk sülüsüdür. Mâlikîde şer’î gecenin sonuna kadar kılmak sahîh ise de, üçte birinden sonra kılmak günahtır) deniyor, mekruhtur denmiyor. Bir mazeretle gecenin ilk üçte birinde yatsıyı kılma imkânı olmazsa, imsak vaktine kadar kılınabileceği anlaşılıyor. Din hakkında kitaplarda olanın aksini söylemek, yani yanlış fetva vermek çok tehlikelidir. Bir hadis-i şerif şöyledir: (Bilmeden fetva verene, yerdeki ve gökteki melekler lânet eder.) [İbni Lal, İbni Asakir] Lânete sebep olmamak için muteber kitaplara bakarak yazmalı veya konuşmalıdır.
bulut_bey79 paylaştı.

-