Sual: Kur’ân-ı kerim okumak için ücret almak câiz midir? Kur’ân-ı kerim öğretmek için

Sual: Kur’ân-ı kerim okumak için ücret almak câiz midir? Kur’ân-ı kerim öğretmek için ücret almak da aynı şekilde yasak mıdır?

Cevap: Tâc-üş-şerî’a,(Hidâye) şerhinde diyor ki, (Ücret ile okunan Kur’ân-ı kerimden, ne ölüye, ne de okuyana sevab hâsıl olmaz.) Aynî, (Hidâye) şerhinde diyor ki, (Hâfızlar, para için, mal için okumamalıdır. Hâfız da, parayı veren de günaha girer.) Kur’ân-ı kerim öğretmek ile Kur’ân-ı kerim okumağı karıştırmamak lâzım olduğunu, şeyh-ül-islâm Hayreddin-i Remlî açıklamakta ve (Kur’ân-ı kerimi ücret ile okumak, bâtıldır, bidattir. Dört halife zamanında, hiç kimse bunu işlemedi. Kur’ân-ı kerim öğretmeğe zaruret vardır. Mezar başında, ücret ile Kur’ân-ı kerim okutmak için ise zaruret yoktur) buyurmaktadır. Câiz olup olmamak şüphesi, Kur’ân-ı kerim öğretmek için alınan paradadır. Kur’ân-ı kerim ve mevlid okumak için ücret almağa câiz diyen olmamıştır. Din kardeşinin kabrini ziyaret edip, ruhuna Kur’ân-ı kerim okumak iyidir. Fakat, ölürken bunu vasiyet etmek câiz değildir. Okuyana yardım niyeti ile de câiz olmaz. Para vererek Kur’ân-ı kerimden Rukye [muska] yazdırmak câiz buyurmuşlar ise de, bu, tedavi ücretidir [ve kâğıt, mürekkep ücretidir]. İbadet ücreti değildir. Hamza efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Bey’ ve Şirâ)risâlesinde diyor ki, (Para ile Kur’ân-ı kerim ve başka şeyler [Mevlid] okutmak haramdır. Bu parayı fakirlere sadaka verip, sevabını ölüye bağışlamalıdır. Ücret ile yalnız Kur’ân-ı kerim, din dersi öğretmek, imamlık, müezzinlik câiz görülmüştür). (Tam İlmihal s. 872)

bulut_bey79 (⛅⛅⛅Ahmed Şenol Bulut ☁☁☁) paylaştı.

-