. TARİHTE BÜGÜN MALAZGİRT SAVAŞI Sultan Alp Arslan Malazgirt’te Bizans’ı bozguna uğratarak

.
TARİHTE BÜGÜN MALAZGİRT SAVAŞI

Sultan Alp Arslan Malazgirt’te Bizans’ı bozguna uğratarak Selçuklu Türklerine Anadolu’nun kapısını açtı. Malazgirt zaferi ile birlikte Türkler Anadolu’ya yerleştiler. 3 Ağustos 1071’de Sanduk Bey komutasındaki Selçuklu orduları, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in Malazgirt ve Ahlat’a gönderdiği kuvvetleri geri çekilmeye zorladı; daha sonra Karahas’taki savaşta Bizans güçlerini dağıttı. 26 Ağustos’ta gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi’nde ise Alp Arslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunu yenerek Anadolu’yu İslam fethine açmış oldu.

MALAZGİRT SAVAŞI NASIL KAZANILDI?

26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Alp Arslan Malazgirt’le Ahlat arasındaki Malazgirt ovasında, kendi ordugahının 7–8 km uzağında, ovaya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü.

Çeşitli milletlerden oluşması sebebiyle birlikten mahrum 200.000 kişilik Bizans ordusuna karşılık Selçuklu ordusu hepsi aynı ideale hizmet eden yaklaşık 50.000 kişiden ibaretti. Alparslan’ın beraberinde Gevherâyin, Afşin, Sav Tegin, Sunduk ve Ay Tegin gibi Anadolu’yu ve Bizanslılar’ı iyi tanıyan tecrübeli akıncı beyleriyle Artuk, Tutak, Dânişmend, Saltuk, Mengücük, Çavlı, Çavuldur ve Porsuk gibi Selçuklu devletinin en değerli emîrleri bulunuyordu. Alparslan, öncü savaşlarından bir süre sonra Ahlat’tan ayrılarak Ahlat-Malazgirt arasındaki Rahve ovasında karargâhını kurdu ve bir kısım askerini tepelere yerleştirip ovayı kontrolü altına aldı (25 Zilkade 463 / 24 Ağustos 1071). Arkasından, Bizans ordusuna oranla kendi ordusunun küçüklüğü sebebiyle bir meydan muharebesine girişmeye henüz karar vermediğinden görünüşte barış teklifinde bulunmak, gerçekte ise düşmanın durumunu tesbit etmek maksadıyla imparatora bir elçilik heyeti gönderdi. Öncü savaşlarını kaybetmesine rağmen askerlerinin çokluğuna ve iyi donatılmış olmasına güvenen imparator Alparslan’ın bu elçilik heyetini köşeye sıkıştığı için gönderdiğini zannederek teklifini sert bir şekilde reddetti.

Devamı yorumda

devletialiyyeosmaniyye (Devlet-i Âliyye-i Osmaniyye) paylaştı.

-