Topkapı Sarayı/İstanbul  “Urfalı Nâbî, Hayriyye isimli eserinde şöyle diyordu: ‘Olma dilbeste-i


Topkapı Sarayı/İstanbul
“Urfalı Nâbî, Hayriyye isimli eserinde şöyle diyordu: ‘Olma dilbeste-i sûret zinhar/İdegör cânib-i ma’nîye güzer’
‘Ma’niye güzer’ etmek, estetik değeri bir bakıma metafizik planda yeniden ele geçirmektir. Dış dünyada gözlerimize güzel görünen şey, aslında mutlak güzelliğin, ilâhi cemalin yansımalarıdır…”

Beşir Ayvazoğlu (Aşk Estetiği)
geziyorgunu paylaştı.

-