Türkiye’ nin siyâsi tarihine ve ekonomik gelişimine katkıları unutulmayacak. Her beşer gibi


Türkiye’ nin siyâsi tarihine ve ekonomik gelişimine katkıları unutulmayacak. Her beşer gibi eğer ‘hataları da vardı’ deniyorsa, onları da o günlerin şartları düşünülerek değerlendirmek daha doğru olacaktır. Hoşgörülü, yıllar önce tanıştığı bir muhtarı tekrar gördüğü zaman ismiyle hitap edecek kadar zekî ve doğduğu köyü geldiği yeri sürekli dile getiren. İslâmköy’ ün ilk üniversite mezunu olan, konulara esprili yaklaşan ve fıkra tadında cevaplar veren 9.cu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Mekân cennet, Allah’ ın rahmeti üzerine olsun.
skraktn paylaştı.

-