Umutsuzluk yok.. Gün gelir Gül de açar, Bülbül de öter.. Sezai Karakoç


Umutsuzluk yok.. Gün gelir Gül de açar, Bülbül de öter.. Sezai Karakoç
hasan_cakir58 paylaştı.

-