Unutmak olmazsa insanoğlu nasıl yaşardı bunca acı ortasında. • | Mustafa Kutlu

Unutmak olmazsa insanoğlu nasıl yaşardı bunca acı ortasında.

| Mustafa Kutlu

vecizem (vecize) paylaştı.

-