“Vebal en ağır kelimedir. Halep, büyük bir vebal olarak önümüzde duruyor.” İbrahim

“Vebal en ağır kelimedir.
Halep, büyük bir vebal olarak önümüzde duruyor.”
İbrahim Tenekeci

vecizem (vecize) paylaştı.

-